Rýchlobežné brány
Pre optimalizovaný tok materiálu a lepšiu hospodárnosť

schnelllauftore_titel_42
Rýchlobežné brány – sériovo s ovládaním s frekvenčným meničom
Rýchlobežné brány Hörmann sú nasadené v interiéri a ako vonkajšie ukončenie na optimalizáciu toku dopravy, na zlepšenie vnútornej klímy a na úsporu energie. Program Hörmann zahŕňa vertikálne a horizontálne sa otvárajúce, transparentné brány s flexibilným závesom, aj v kombinácii so sekcionálnymi bránami a rolovacími bránami, ako aj silné a na servis nenáročné špirálové brány s hladkými hliníkovými profilmi.