Pohony priemyselných brán
Systémové riešenia sa vyplatia

industrietor_steuerung_43
Brány, pohony a ovládania z jednej ruky
Všetky dôležité komponenty brány a pohonu, ako lamely, zárubne, kovania, pohony a ovládania boli vyvinuté a vyrobené vo firme Hörmann. To garantuje vysokú kompatibilitu medzi bránou, pohonom a ovládaním. Na optimálne trvalé zabezpečenie konštantne vysokej úrovne výroby sú nasadené špeciálne výrobné zariadenia, založené na našich ideách.
Pri vývoji dbáme na to, aby brána a pohon vytvárali navzájom zosúladený systém. Dlhodobé testy za reálnych podmienok zabezpečujú vyzreté sériové výrobky, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
Ďalšie informácie ku našim pohonom a ovládaniam nájdete v príslušných katalógoch pre priemyselné brány.